Suski zamek będzie odnowiony!

PPrawie 6,5 mln złotych dotacji otrzyma miasto Sucha Beskidzka na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich suskiego zamku.

Jednym z podstawowych warunków wniosku o dofinansowanie remontu było uregulowanie stanu własności zespołu zamkowo – parkowego. Stało się to 4 kwietnia 2016 r., kiedy to w krakowskiej kancelarii notarialnej burmistrz Suchej Beskidzkiej oraz przedstawiciel spadkobierców rodziny Tarnowskich podpisali akt notarialny, na mocy którego gmina Sucha Beskidzka odkupiła zamek wraz z przyległym parkiem i stała się jedynym prawowitym właścicielem nieruchomości. Opracowanie projektów prac remontowo – konserwatorskich i budowlanych jako elementu wniosku, zostało zlecone firmom z Krakowa, które pomimo krótkich terminów wywiązały się z zobowiązań i zdążyły na czas sporządzić wymaganą dokumentację projektową. Zakres prac restauratorskich został uzgodniony z konserwatorem zabytków, a następnie Gmina uzyskała pozwolenia budowlane.

Kompletny wniosek o środki unijne na zadanie pn. „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej”, w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, został złożony w wyznaczonym terminie czyli pod koniec maja 2016 r. Konkurencja była bardzo duża, bowiem wartość wszystkich złożonych wniosków niemal trzykrotnie przekraczała możliwości finansowania. Mamy się z czego cieszyć ponieważ nasz wniosek przeszedł z sukcesem wszystkie trzy etapy ocen konkursowych i ostatecznie w lutym 2017 roku został przez Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdzony do realizacji. Planowany zakres prac obejmować będzie m.in.: wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, konserwację kominów, instalację odgromową, wykonanie elewacji z rekonstrukcją okładzin architektonicznych zewnętrznych, wymianę zewnętrznej stolarki okienne i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, utwardzenie dziedzińca zamkowego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej, odnowienie mostków w parku zamkowym, iluminacja elewacji zamku.

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 10.561.151,59 zł, z czego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.451.540,67 zł, pozostałe środki, w tym podatek VAT zostaną pokryte z budżetu Gminy Sucha Beskidzka. Podatek VAT nie został uznany za koszt kwalifikowany, gdyż w części obiektu prowadzona jest działalność gospodarcza, niemniej jednak Gmina będzie mogła odliczyć go w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Prace restauratorskie zamku będą realizowane w cyklu dwuletnim. Przetarg na realizacje robót budowlanych i prac konserwatorskich zostanie ogłoszony w II kwartale 2017 r., a po jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zostaną rozpoczęte prace. Mamy nadzieje, że już pod koniec 2018 roku odrestaurowany zamek będzie prawdziwą wizytówką Suchej Beskidzkiej.

(L.Steczek)