Akt notarialny podpisany. Zamek suski jest własnością Suchej Beskidzkiej

DDzisiejszy dzień zapisze się jako jeden z ważnych momentów w historii Suchej Beskidzkiej i całego regionu. Zespół zamkowo-parkowy już ponad wszelką wątpliwość jest własnością miasta. Zapowiadany w ostatnich miesiącach wykup zamku suskiego od spadkobierców byłych właścicieli stał się faktem.

W krakowskiej kancelarii notarialnej burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt oraz przedstawiciel rodu Tarnowskich Władysław Juliusz Tarnowski działający w imieniu własnym oraz pozostałych spadkobierców podpisali akt notarialny, na mocy którego gmina Sucha Beskidzka odkupiła zamek wraz z przyległym parkiem za kwotę 5 mln złotych, która została w całości wpłacona. Od tej chwili miasto stało się jedynym prawowitym właścicielem nieruchomości.

Po tym jak ponad rok temu Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie stwierdził, że zespół zamkowo-parkowy został bezprawnie przejęty przez Państwo na mocy reformy rolnej, jego zwrot spadkobiercom byłych właścicieli był już tylko kwestą czasu. Wykup zespołu zamkowo – parkowego jest efektem porozumienia zawartego we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to po długich negocjacjach ustalona została kwota zakupu. Miesiąc później podpisana została umowa przedwstępna pomiędzy burmistrzem Suchej Beskidzkiej reprezentującym nasze miasto, a przedstawicielami spadkobierców byłych właścicieli zamku. Środki finansowe na zakup  zamku w całości pochodzą z budżetu miasta, w tym częściowo z kredytu. Niezależnie od tego w dalszym ciągu czynione są starania o pozyskanie funduszy z budżetu państwa, co pozwoliłoby na wcześniejszą spłatę kredytu. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

 

Wykup zabytkowej rezydencji, która od 1996 roku znajdowała się pod opieką gminy jest niewątpliwie wydarzeniem o randze historycznej, które trwale zapisze się w najnowszych dziejach naszego miasta.  Od ponad dekady nie tylko mieszkańcy Suchej Beskidzkiej, ale także osoby z odległych zakątków Polski, z zainteresowaniem śledzili losy postępowań reprywatyzacyjnych i późniejszych negocjacji,  które dziś mają swój pozytywny finał. Zamek Suski zwany nie bez przyczyny „małym Wawelem” jest jednym z najokazalszych zabytków Małopolski, cennym elementem dziedzictwa oraz dobrem narodowym. W ostatnich latach dzięki staraniom suskiego samorządu obiekt odzyskał należny mu status, stając się o swoistym centrum kulturalnym powiatu i najsłynniejszą atrakcją turystyczną regionu. 
Co będzie dalej z zespołem zamkowo – parkowym? Zakup nieruchomości otworzył możliwość pozyskania funduszy  na  przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym. – Nie ukrywam, że szansa na pozyskanie środków finansowych z pierwszego i najprawdopodobniej jedynego naboru przewidzianego w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa małopolskiego na lata 2015 – 2020, współfinansującego rewitalizację zabytków była jednym z głównych argumentów przemawiających za przyśpieszeniem ostatecznego uregulowania spraw własnościowych zamku – mówi burmistrz Stanisław Lichosyt. Prace nad dokumentacją projektową i konserwatorską, która stanowi niezbędny załącznik wniosku o dofinansowanie są już w stadium zaawansowanym, trzeba go złożyć do 31 maja bieżącego roku. Dotacja z funduszy unijnych umożliwiłaby wykonanie najpilniejszych prac remontowo-konserwatorskich, które w pierwszym etapie mają objąć elementy zewnętrze budynku oraz małą architekturę zamkowego parku. Rewaloryzacja tej przestrzeni z pewnością pozytywnie wpłynie na atrakcyjność turystyczną zabytku i sprawi, że obiekt będzie wizytówką Suchej Beskidzkiej. 
Grzegorz Wysmołek