“Mały Wawel” perłą Suchej Beskidzkiej

Prawdopodobnie nigdy wcześniej suski zamek zwany „Małym Wawelem” nie prezentował się tak pięknie i okazale jak obecnie. Jest mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek w jego historii przeprowadzono w krótkim czasie tak ogromny zakres prac restauratorskich. Warto przypomnieć, że zespół zamkowo-parkowy został wykupiony przez gminę Sucha Beskidzka od spadkobierców przedwojennych właścicieli w kwietniu 2016 roku, a już pod koniec maja został złożony przez Burmistrza Miasta kompletny wniosek wraz z dokumentacją aplikacyjną na dofinansowanie ze środków unijnych koniecznych prac renowacyjnych.

Dokumentacja zawierała opracowania konserwatorskie i projekty techniczne uzgodnione i zatwierdzone przez małopolskiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę. Wniosek na prace remontowo-konserwatorskie otrzymał pozytywną ocenę i dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości blisko 6,5 mln złotych. Gmina jako pełnoprawny właściciel przeznaczyła ze środków własnych ponad 4,0 mln złotych i za łączną kwotę ponad 10,5 mln złotych przeprowadzona została gruntowna renowacja wszystkich zewnętrznych elementów zamku. Zakres prac obejmował całkowitą wymianę pokrycia dachowego z rynnami i elementami blacharskimi, wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, wymianę całej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych tynków zewnętrznych. Gruntownemu odrestaurowaniu poddane zostały elementy kamienne i posadzki krużganków, rekonstrukcja zewnętrznych okładzin architektonicznych i przywrócenie im historycznych kształtów i detali, rekonstrukcja kominów oraz instalacja odgromowa. Prace budowlane obejmowały również modernizację kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, uporządkowanie i utwardzenie dziedzińca z wykonaniem nawierzchni kamiennej, a w parku odrestaurowanie arkadowych mostków. Zamek jest pięknie oświetlony, a wykonana iluminacja eksponuje detale i nocą tworzy niezwykły nastrój.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia ww. zakresu prac renowacyjnych upłynął 15 października 2018 roku. Wykonawca w tym terminie zgłosił gotowość prac do odbioru. Pięknie odrestaurowany zamek niewątpliwie już dziś jest prawdziwą perełką i wizytówką Suchej Beskidzkiej.

LS